Algemene voorwaarden Juulswijn/ Juulsbar

Artikel 1 - Identiteit
Juulswijn/ Juulsbar
Rozenlaan 82
4835PD Breda
Contactpersoon: Juul de Leijer
Telefoon: 06-24958870
Email: info@juulswijn.nl
KvK: 63578638
BTW: NL001745574B27
ING: NL12 INGB 0007 0421 98

Artikel 2 - Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, aanbiedingen, bestellingen, workshops en proeverijen van Juulswijn en de huur van Juulsbar. Aan personen onder de 18 jaar verstrekt Juulswijn geen alcoholhoudende producten. Door deze te bestellen verklaart u dat u tenminste de gestelde leeftijd bereikt heeft.

De tekst van deze algemene voorwaarden is terug te vinden en in te zien op onze website: http://www.juulswijn.nl/c-3031062/algemene-voorwaarden. Onderaan deze pagina staat een mogelijkheid om deze algemene voorwaarden als PDF te downloaden. Bij een bestelling via de website: www.juulswijn.nl dient te worden aangegeven dat van de algemene voorwaarden kennis is genomen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. De eigendomsrechten met betrekking tot de Juulswijn internetsite, waaronder programmatuur, logo, overige beelden en fotomateriaal, zoekmethoden en teksten zijn eigendom van Juulswijn. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming van Juulswijn, informatie te kopiëren en/of te bewerken.

Artikel 3 - Bestellen
Door via onze webwinkel Juulswijn te bestellen geeft u aan akkoord te zijn met onze algemene voorwaarden.

In de webwinkel worden per artikel de besteleenheden aangegeven (bijvoorbeeld per 1, 6 of 12 flessen). Er kan dus per fles besteld worden, je zit niet vast aan dozen van 6 of 12 flessen. Bij “op aanvraag” artikelen wordt rechtstreeks met u de prijs, betalingscondities, eventuele verzendkosten en levertijd afgesproken.

Afbeeldingen van flessen of etiketten kunnen afwijken.

Wanneer een bestelde wijn niet meer geleverd kan worden, neemt Juulswijn contact met u op en bieden wij u een alternatief aan. U bent vrij in het accepteren van dit alternatief. Uw bestelgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Juulswijn gaat hier zeer zorgvuldig mee om. De Wet Persoonsregistratie is hierop van toepassing.

Artikel 4 - Prijzen
Zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Alle prijzen van Juulswijn zijn vrijblijvend. Juulswijn heeft het recht om aanbiedingen te wijzigen. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Juulswijn dit bedongen heeft en:

- deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
- de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Juulswijn niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 5 - Betalen
Betaling van bestelde producten via de webshop gaat per iDeal. Afwijkende betalingscondities worden in onderling overleg bepaald.

Bij een iDeal- betaling worden de artikelen pas verstuurd na ontvangst van het complete factuurbedrag met vermelding van uw naam en ordernummer. De bestelde producten zijn pas volledig uw eigendom als het volledige factuurbedrag is voldaan en de artikelen zijn afgeleverd.

Ingeval van het verlenen van een dienst, zoals bv. het verzorgen van een proeverij, dient het factuurbedrag vooraf te zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Juulswijn te melden. In geval van wanbetaling van de consument heeft Juulswijn behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 6 – Bezorgen
Je bestelling wordt vanaf € 50,00 gratis en persoonlijk bij je bezorgd in "Breda, Prinsenbeek, Terheijden, Teteringen, Oosterhout, Dorst, Bavel en Ulvenhout", voor overige plaatsen neem even contact met me op.

Levering vind plaats binnen 8 werkdagen.

Als een wijn niet op voorraad is, neemt Juulswijn contact met u op betreft de aangepaste leverdatum. Vindt u deze leverdatum niet acceptabel dan heeft u het recht om de bestelling te annuleren en zal het eventueel reeds betaalde bedrag worden teruggestort.

Artikel 7 - Annulering door klant
Annulering dient schriftelijk te gebeuren t.a.v. info@juulswijn.nl
- Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de proeverij of de huur van Juulsbar, worden enkel reeds gemaakte kosten plus € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht;
- Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de proeverij en/of opleiding of de huur van Juulsbar, wordt 50% van de factuur plus € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht;
- Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de proeverij en/of opleiding of de huur van Juulsbar worden de werkelijke kosten met een minimum van 50% van de factuur plus € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht;
- Na de annulering wordt zo spoedig mogelijk per e-mail een eindafrekening verstuurd. Het restant van het bedrag dat reeds betaald is, wordt binnen 5 dagen na de eindafrekening teruggeboekt. Eventueel nog te betalen bedragen dienen binnen 5 dagen na ontvangst van de eindafrekening aan Juulswijn betaald te worden.

Artikel 8 - Annulering door Juulswijn
Bij annulering door Juulswijn/Juulsbar zal in eerste instantie gekeken worden naar een mogelijke oplossing, bijvoorbeeld een andere datum of verzorging door een collega. Indien er geen wederzijds aanvaardbare oplossing gevonden wordt, wordt het volledige betaalde bedrag binnen 5 werkdagen teruggestort.

Artikel 9 - Geen aansprakelijkheid door vermissing of schade
Juulswijn/ Juulsbar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of vermissing van kleding of eigendommen of door anderen aangerichte schade tijdens de proeverijen of opleiding of als gevolg van adviezen.

Artikel 10 - Geen aansprakelijkheid voor alcoholgebruik 

Juulswijn/ Juulsbar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van alcoholgebruik voor, tijdens en na de cursus. Juulswijn zal nooit aanzetten tot overmatig alcoholgebruik. De wijnen die geschonken worden zijn bedoeld als proefwijnen, er zijn voldoende spuugemmers aanwezig. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een verstandig alcoholgebruik, met name waar het de verkeersveiligheid en medicijngebruik betreft.

Artikel 11 - Copyright

Copyright van de hand-outs, beeldmateriaal en overig cursusmateriaal berust bij Juulswijn /Juulsbar of de rechthebbende op het betreffende materiaal. Deze materialen zijn uitsluitend bestemd voor de deelnemers van de proeverijen en/of opleidingen. Het is niet toegestaan cursusmateriaal te vermenigvuldigen en te verspreiden zonder schriftelijke toestemming van Juulswijn.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2022 Juulswijn | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel

Om deze webwinkel te bezoeken moet u 18 jaar of ouder zijn.